* Ze względu na brak opłaty wpisowej na Forum, zainteresowani uczestnicy pokrywają koszt kolacji we własnym zakresie (ok. 100 zł).