Ważne daty

Rejestracja uczestników – nowy termin zostanie podany wkrótce (liczba miejsc ograniczona)

Zgłoszenie prezentacji – nowy termin zostanie podany wkrótce. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Prezentacje.

Akceptacja prezentacji – nowy termin zostanie podany wkrótce


Patronat honorowy Ministra Infrastruktury

04.03.2020 r.

Mamy przyjemność ogłosić, że Ministerstwo Infrastruktury objęło honorowym patronatem Forum użytkowników technik geoinformacyjnych w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie.

Patronat honorowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego

25.02.2020 r.

Mamy przyjemność ogłosić, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego objęło honorowym patronatem I Forum użytkowników technik geoinformacyjnych w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie.

Patronat honorowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

04.02.2020 r.

Miło nam ogłosić, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło honorowym patronatem I Forum użytkowników technik geoinformacyjnych w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie.